Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2020

Elevbedriftens rolle i montessoriungdomsskolen.

“The child’s conquest of independence are the basic steps in what is called his “natural development”. In other words, if we observe natural development with sufficient care, we see that it can be defined as the gaining of successive levels of independence.” (Montessori, The Absorbent Mind, 2007, p. 76) Selvstendighet er noe barna streber mot på alle utviklingstrinn. Det første skrittet er motorisk selvstendighet, å lære å sitte, gripe, stå, gå og senere snakke. Senere kommer moralsk og mental selvstendighet i det andre utviklingstrinnet. På det tredje utviklingstrinnet er det sosial selvstendighet og økonomisk selvstendighet som er de viktigste. Veien mot sosial selvstendighet tar nå en annen form enn tidligere. For ungdommene handler det om behovet for å være en del av samfunnet og å oppnå økonomisk selvstendighet. Denne konstante streben etter selvstendighet er både et behov og en drivkraft, og den røde tråden gjennom årene på en montessoriungdomsskole er utviklingen mot sosia