Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2018

Åpen Dag på Lyse

Åpen dag er for oss foreldre en av de koseligste dagene i året på Montessoriskolen Lyse. Denne dagen får vi være med inn på skolen og får se litt av hvorledes en Montessoriskoledag foregår. Det er spennende å se elevene arbeide enkeltvis eller i grupper med forskjellig materiell – og hvorledes de forholder seg i det tilrettelagte skolemiljøet er rett og slett en flott opplevelse. Sentralt i Montessoripedagogikken er jo også dette at barna er i aldersblandede klasser - og denne dagen får vi erfare hvorledes dette utspiller seg i elevenes samarbeid om å ta i mot besøkende på en ansvarsfull og vennlig måte. Spesielt syntes jeg dette kom til uttrykk i elevenes utrolige hyggelige måte å ta i mot yngre søsken på. Det er rett og slett et løft å være med på Åpen dag! Skrevet av Sissel, Mamma til Filip

Forberedelser til Åpen Dag

Åpen dag!!! På onsdag er det Åpen Dag og vi har ryddet og gjort det så fint som mulig. På Åpen Dag kan man komme og se på hvordan vi jobber her på Lyse, det kommer til å være elevguider som viser dere rundt på skolen. På Åpen Dag kan man også få viktig informasjon om ungdomsskolen som kommer. Intervju med elevguide, Thea: -Hvordan har du forberedt deg? -Jeg forberedte meg på å vise en journalist rundt. Jeg har øvd litt, men egentlig ikke så mye. -Hvordan tenker du at en elevguide skal oppføre seg? - Hyggelig, høflig og forklare, god til å holde hodet kaldt. -Tror du at du blir en god elev gide? -Ja, det tror jeg faktisk, eller, kanskje, jeg vet ikke, men mest sannsynlig. -Liker du oppgaven din? -Jeg vet ikke, kanskje, jeg har ikke prøvd ennå. Håper at dere kan komme! Tekst av Alma

Besøk av grunnleggeren av Montessoriskolen Lyse

Bilde
Den 28. september, dvs fredagen før høstferien hadde elevrådet invitert Jorund Rømcke til å komme og besøke oss. Jorund Rømcke er grunnleggeren av Montessoriskolen Lyse og hun som startet opp skolen vår. Vi i elevrådet stilte Jorund spørsmål om hvordan skolen var da hun startet opp på Huseby, og hvordan det var å starte helt egen og ny montessoriskole. Alle elevene og lærerne satt i mediarommet (et rom som er i kjelleren) og hørte på Jorund svare på spørsmålene vi stilte henne. Dette var det vi spurte om og hva hun svarte: Vi i elevrådet spurte: Hvordan kom du på å starte en helt egen og ny skole? Jeg drev jo i starten en Montessoribarnehage og  da jeg så på barna tenkte jeg at jeg ville starte en skole der disse barna kunne fortsette å utvikle potensiale sitt, forteller Jorund. Vi spurte henne om: Hvorfor hun liker å jobbe med barn? Hun svarte at hun elsker barn og at barn gjør henne lykkelig og varm om hjertet. Vi